Natte muren: oorzaken, analyse en renovatie

Efflorescentie op pleisterwerk, los behang of een permanent klam kamerklimaat zijn tekenen van natte muren in het huis of appartement. De oorzaken van vocht in metselwerk zijn talrijk en gevarieerd, maar met de juiste methoden kunnen deze snel worden opgespoord en verholpen. U moet vertrouwen op de steun van een gespecialiseerd bedrijf als Bronzel, want als natte muren niet goed worden behandeld, kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Lees ook vochtproblemen na het isoleren van de spouwmuren
natte muren

Oorzaken van natte muren

Als u vochtige muren in de kelder of op een andere vloer ontdekt, is ontbrekende of beschadigde waterdichting en/of beschadigd metselwerk vaak de reden voor opstijgend vocht. Een te hoge grondwaterstand kan ook leiden tot het binnendringen van water en daarmee tot een vochtige kelder of andere vochtige plekken. Onder bepaalde omstandigheden kunnen dan uitgebreide bouwwerkzaamheden aan de kelder of het hele huis nodig zijn om het opstijgend vocht in te dammen. Met name in nieuwe gebouwen moet men erop letten of er kort na de voltooiing van de bouw vochtige plekken ontstaan.

Maar het vocht komt niet altijd van buitenaf. Een interne oorzaak voor natte muren is vaak een permanent verhoogde luchtvochtigheid in de ruimtes. Hun vorming wordt bevorderd door bijvoorbeeld een verkeerde ventilatie en verwarming. Met behulp van een hygrometer kan de luchtvochtigheid worden gecontroleerd. Vooral in ruimtes waar een “natuurlijke” verhoogde luchtvochtigheid te verwachten is (badkamer, keuken en slaapkamer), dient u meerdere malen per dag twee ramen aan weerszijden te openen gedurende ca. 5 – 10 minuten. Op deze manier wordt de vochtige lucht snel uit de kamer verwijderd. Bovendien vermindert zelfs de verwarming in de wintermaanden het temperatuurverschil tussen de lucht in de ruimte en de buitenmuur, zodat de warmere lucht niet of minder condenseert op de koelere wand.

Raamopeningen kunnen ook een populaire plek zijn voor vocht, omdat een defecte isolatie zogenaamde koudebruggen kan creëren waar de lucht in de ruimte condenseert.

Natte muren door waterschade

Als er vochtige vlekken verschijnen op de binnenmuren van het huis of vlak, wordt vermoed dat er waterschade is. Als er water lekt, bijvoorbeeld door een barstpijp, worden niet alleen muren en metselwerk, maar ook andere bouwonderdelen en meubilair snel aangetast door de waterschade. Als u toegang heeft tot de afsluitkraan van de beschadigde leiding, schakel deze dan onmiddellijk uit, informeer indien nodig uw verhuurder of het beheer en de verzekeringsmaatschappij. Een gespecialiseerd bedrijf moet dan worden ingeschakeld om het lek te lokaliseren. Bij Bronzel bieden we verschillende methoden van lekdetectie aan, waarmee we betrouwbare informatie kunnen geven over de lekkage in elk type bouwconstructie.

In het kader van de analyse van natte muren bieden wij ook vochtmetingen aan. In dit geval wordt bijvoorbeeld het vocht in een muur bepaald met behulp van een sonde of door het nemen van een materiaalmonster.

Professioneel drogen en renoveren van natte muren

Zodra de oorzaken van vochtig metselwerk zijn gevonden en de schade is hersteld, moeten de getroffen gebieden professioneel worden gedroogd. Afhankelijk van de betreffende bouwonderdelen en materialen gebruiken we hiervoor verschillende droogtechnieken. Met behulp van condensatie- of adsorptiedrogers wordt de luchtvochtigheid in de ruimte verlaagd, waardoor het vocht uit de natte muren wordt verwijderd. Daarnaast worden geïnstalleerde spouwen en isolatielagen gecontroleerd op vocht en gedroogd met innovatieve apparatuur.
Bij Bronzel rusten we niet alleen privé-appartementen of -huizen uit met de droogapparatuur, maar ook commercieel gebruikte eigendommen en bouwplaatsen van alle afmetingen.

Na het drogen van de natte muren is vaak een renovatie nodig. Wij bieden ook uitgebreide renovatiemaatregelen uit één hand. Het behangen en schilderen maakt net zo goed deel uit van onze diensten voor het herstellen van waterschade als het leggen van nieuwe vloerbedekkingen.

Mogelijke gevolgen: Als natte muren onopgemerkt blijven

Als de oorzaak van natte muren niet wordt onderzocht en als deze niet volledig gedroogd zijn, kan er op de lange termijn veel grotere schade ontstaan dan alleen lelijke vlekken, vochtige plekken of beschadigde pleister. Als een isolatielaag onder een vloerbedekking of achter een muur is geïnstalleerd, moet dringend worden gecontroleerd of deze is aangetast door waterschade. Als er water in de isolatielaag dringt, verliest deze laag zijn isolerende werking, waardoor bijvoorbeeld de verwarmingskosten aanzienlijk kunnen stijgen. Hoe langer het vocht in de bouwmaterialen aanwezig is, hoe meer de stabiliteit lijdt, zodat er scheuren kunnen ontstaan.
Natte muren of andere vochtige bouwonderdelen hebben ook een negatief effect op het ruimteklimaat en bevorderen de vorming van schimmels. Als de sporen zich in de muren, vloeren en plafonds hebben genesteld, verspreiden ze zich snel naar het meubilair en kunnen ze in het ergste geval zelfs leiden tot gezondheidsproblemen. Als er schimmel wordt vermoed, haal dan professionele hulp in huis. Wij van Bronzel bieden uitgebreide diensten aan op het gebied van schimmelverwijdering en -restauratie.